דוגמאות להדפסות על מעמדי ממו

 

 

.אנו מעצבים דוגמאות בעיצוב אישי

,כאן בתמונות חלק קטן מההדפסות האפשריות

.אבל אנחנו כמובן יכולים להדפיס תמונות וברכות אישיות

 

לשם כך עליכם לשלוח במייל את התמונה והברכה

שאתם מעוניינים להדפיס

ואנחנו במייל חוזר

.נשלח לכם את העיצוב לאישורכם