מחזיקי מפתחות

מבחר מחזיקי מפתחות מחומרים שונים

מחזיק מעץ

מחזיק חד צדדי

 עגול, ריבוע, מלבן, לב, לב מעוגל, פרח

 בודד- מחיר 20 ש"ח  

 ​ להדפסה אחידה בכמות: 9 ש"ח

הדפסה מתחלפת בכמות: 11 ש"ח

מחזיק עגול דו צדדי

         מחיר: 30 ש"ח

בכמות: 15 ש"ח     

מחזיק קריסטל

מחיר: 35 ש"ח

     

מתכת עם עיגול לעגלת סופר

מחזיק עם עיגול לעגלת סופר

הדפסה דו צדדית

מחיר: 35 ש"ח

 

מחזיק לב מתכת דו צדדי
לב מתכת 
דו צצדי

מחזיק לב

דו צדדי

מחיר: 35 ש"ח